S námi
o Vaši nemovitost nepřijdete
VOLEJTE HNED
739 030 349
 

Průběh exekuce

Dostali jste se do dluhů a nemůžete se jich zbavit? Pokud máte tušení, že na vás za rohem čeká exekuce a vy nevíte, co přesně máte před sebou, věnujte pozornost následujícím řádkům. Podíváme se, jak běžně probíhá exekuční řízení v České republice.

 

Rozhodnutí soudu

Věřitel musí mít v ruce rozhodnutí soudu, podle nějž může majetek vymáhat. Vy se o celém procesu dozvíte až ve chvíli, kdy se k vašim rukám dostane výzva k dobrovolnému zaplacení. Začne vám plynout 15 denní lhůta, během které můžete získat poměrně znatelnou výhodu. Pokud během lhůty vyrovnáte své závazky, zaplatíte jen polovinu vynaložených nákladů exekutora.

 

Nesplacení dluhů během 15 dní

Svoje závazky jste z nějakého důvodu nemohli zaplatit. Co bude následovat? Exekutor se nejprve pokusí zjistit, zda nemáte peníze na bankovním účtu. Jestliže váš bankovní účet nějaké zásoby má, bude exekutorem zablokován. U vašeho zaměstnavatele pak nařídí určené srážky ze mzdy. Pokud jste vlastníkem nemovitosti, zřídí na ni exekutorské zástavní právo prostřednictvím záznamu v katastru nemovitostí.

Pro vás to znamená to, že vám bankomat nebude chtít vydat peníze a částka na výplatní pásce se sníží pouze na nezabavitelné minimum. Kdybyste se na to chtěli nějaký způsobem připravit a nějaké peníze si naspořit stranou, mýlíte se. O zablokování konta se nedozvíte předem, právě proto, abyste si nemohli peníze přestěhovat někam jinam.

 

Mobiliární exekuce

Ne všichni exekutoři pracují z pohodlí kanceláře. Jakmile totiž nemáte peníze na účtu a ani nedisponujete žádnou nemovitostí, můžete se připravit na osobní návštěvu u vás doma. Dochází tedy na nejnepříjemnější řešení sporů mezi dlužníkem a exekutorem, na mobiliární exekuci. Exekutor při ní vstupuje do vašeho bytu, do nejintimnějšího prostředí vašeho života. A nejhorší je na tom fakt, že do bytu mohou vstoupit i bez vašeho svolení a bez vaší přítomnosti. Jak to udělají? Jednoduše, přivedou si zámečníka. Ze zákona u toho totiž nemusí být policisté.

 

Označení majetku

Jakmile exekutor vstoupí do bytu, začne sepisovat majetek, který pak označí žlutým štítkem. Z celého průběhu exekuce se pak zpravidla pořizuje videozáznam, aby v budoucnu nedošlo k nařčení z protiprávního jednání. Jaké věci exekutor zabavuje? V první řadě to jsou cenné věci, jako auto, motorka, nadstandartní vybavení domácnosti. Exekutor smí zabavit všechno, o čemž si myslí, že patří dlužníkovi. Pokud máte doma půjčenou věc od souseda, pravděpodobně i ona bude označena žlutou nálepkou. Soused pak musí chybu nahlásit a doložit, že zabavená věc je skutečně jeho.

 

Jaké věci jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny?

  • Běžné součásti oděvu, obvyklé vybavení domácnosti.
  • Snubní prsten a jiné předměty podobné (osobní) povahy.
  • Zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje v důsledku své nemoci nebo vady.
  • Hotovost odpovídající dvojnásobku životního minima, která je nyní 6 820 Kč.
  • Pokud dlužník podniká, nemůže se výkon rozhodnutí týkat věcí, které nutně využívá k podnikatelské činnosti. Nadstandartní vybavení, bez kterého se podnikatel v práci obejde nebo ho může něčím nahradit, zabaveno být může.
  • Domácí zvíře.

 

Odvezení a prodej majetku

Soudní vymahači přijedou většinou už s dodávkou, aby zabavené věci mohli rovnou odvézt a následně vydražit. O všech dražbách je možné se dovědět na informačních portálech o exekucích. Portál dražeb nemovitostí funguje pod správou Exekutorské komory ČR a najdete na něm informace o prodeji zabavených nemovitostí. Movité věci jsou prodávány za třetinu odhadní ceny. Pokud se některé věci nepodaří vydražit, jdou do dražby opakovaně. V tom případě se jejich cena snižuje.

Cenné věci podléhají riziku, že se prodají pod cenou. Vy však máte možnost prodat je sami a získanými penězi uhradit dluh i náklady exekutorovi. Zde ale musíte získat souhlas věřitele.

 

Odměna exekutorovi

Vyhláška o odměnách exekutorovi přesně stanovuje, kolik stojí náklady exekutora. Tak se může stát, že i přes nízký původní dluh, třeba v řádech stokorun, vás zaplacení nákladů na exekutora vyjde minimálně na 7 800 Kč. Slovo minimálně jsme použili z toho důvodu, že platíte zvlášť za každý jednotlivý úkon exekutora. Opakovaná hledání a zjišťování majetku, znalecké posudky a další prodlužování celého procesu totiž výslednou sumu ještě citelně navýší. A také pamatujte na to, že veškeré placení ještě naroste, pokud si k řešení svých problémů přizvete ještě advokáta.

Naše poselství

Opravdu poctivá nebankovní hypotéka a pomoc s Vaší exekucí. Miroslav Šimanovský

Nechte si zavolat