S námi
o Vaši nemovitost nepřijdete
VOLEJTE HNED
739 030 349
 

Promlčení exekuce

Promlčení doba exekuce je jistě téma, které dlužníky zajímá. Předmětem jejich diskuze je často myšlenka, že i u exekuce běží promlčecí lhůta a že po její uplynutí dluh platit nemusí. Exekuce mohla být nařízena již dávno, ale věci se daly do pohybu až po několika letech a dlužník by rád namítnul promlčení. Je to vůbec možné? Jak je to ve skutečnosti s promlčením a exekucí napoví tento článek.

 

Promlčení po několika letech?

Dlužníkům nepřichází příliš vhod dlouhé lhůty na vymáhání dluhů. Berme to ale tak, že kdybychom se sami ocitli na druhé straně sporu, jako věřitelé, naše šance na uspokojení dluhu by byly větší. V exekutorské praxi to funguje tak, že pokud do 10 let od vydání platebního rozkazu není pověřen exekutor, exekuce již nenastane. Jakmile ale dojde k jeho pověření, exekuce se může táhnout několik let a může trvat až do konce dlužníkova života. Věřitel uplatňuje své právo do té doby, dokud není vymoženo, obvykle zaplacením pohledávky.

 

Vyrovnání závazků

Exekuce nemůže být promlčena. Jediný způsob, jak se jí zbavit, je opravdu řádně splatit všechny své závazky. Závazky mohou být po určité době promlčeny, přičemž promlčecí doba vychází z občanského nebo obchodního zákoníku. Případné promlčení je nutné namítnout během soudního řízení. Jakmile soud vydá rozhodnutí, na základě kterého je dlužník povinný uhradit dluh, je pozdě. Dlužník tak bude muset uhradit i již promlčenou pohledávku. V situaci, kdy dlužník namítl oprávněnou námitku včas, soud je povinný k ní přihlédnout a řízení zastavit.

 

Zahájení exekuce

Pokud soud vydá pravomocné a vykonatelné rozhodnutí, nic nebrání tomu, aby exekuce mohla být zahájena. Tady už se vás případné promlčení netýká. Exekuce je nařízena a bude trvat až do doby kompletního uhrazení veškerých dluhů. Nelze namítat promlčení exekučního titulu, protože exekuce byla zahájena dříve, než dojde k uplynutí desetileté lhůty. Můžete podat návrh na zastavení, ale je nanejvýš pravděpodobné, že jako důvod vám promlčení nebude uznáno.

Další tip na to, jak se již nařízené exekuci bránit, je zpětné nahlédnutí, jestli vám bylo vše řádně doručováno. Zde se doporučuje rada v právní poradně, protože legislativní úprava doručování prochází častými změnami. V případě špatného doručování můžete podat návrh na zastavení exekuce.

 

Pokud se tedy dlužník chystá zbavit svého majetku a přečkat nějak 10 let v domnění, že exekuce mezitím vyprší a jeho závazky zmizí, nijak si nepomůže. Je sice pravda, že když nemá majetek, není mu co zabavit. Ale uznejte sami, kdo by chtěl žít bez majetku celý život, jenom aby se vyhnul splácení dluhů, které si sám způsobil? Každopádně platí, že po dobu běhu exekuce neplyne promlčecí doba.

 

 

Naše poselství

Opravdu poctivá nebankovní hypotéka a pomoc s Vaší exekucí. Miroslav Šimanovský

Nechte si zavolat