S námi
o Vaši nemovitost nepřijdete
VOLEJTE HNED
739 030 349
 

Návrh na zastavení exekuce

Pokud se dostanete do exekuce a víte, že ji v dlouhodobém horizontu nemůžete uhradit, máte za určitých podmínek právo podat návrh na její zastavení. Návrh na zastavení exekuce i následné zastavení upravuje zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti, nebo tzv. Exekuční řád.

Nabízíme vám stručný vzor, jaké informace by se měly v návrhu objevit.

 

1.V prvním odstavci uveďte, na základě čeho byl exekuční příkaz vydán, z něj opište potřebné údaje. Důležité je také uvést spisovou značku nebo jednací číslo.

2.Ve druhém odstavci bývá zpravidla popisován důvod, proč by měla být exekuce zastavena. Důvodem zastavení exekuce jsou vždy takové skutečnosti, kvůli kterým k exekuci nemělo nikdy dojít. Mohou to být situace, kdy už klient stihl dostát svým závazkům nebo byla pohledávka již promlčena.

3.Návrh na zastavení exekuce se doručuje osobně nebo se zasílá na adresu exekutorského úřadu toho exekutora, který vydal příkaz k exekuci.

 

Důkazy, které navrhujete k zastavení exekuce, můžete přiložit v kopiích. Jedná se o exekuční příkaz, potvrzení o zaplacení určitého dluhu apod. Dobrým doporučením je také nechat si vyhotovit kopii návrhu na zastavení exekuce, kterou si při odevzdání necháte potvrdit na podatelně. Pokud tiskopisy odesíláte doporučeně poštou, uschovejte si podací lístek. O zastavení bude v první fázi rozhodovat exekutor. Pokud se stane, že nerozhodne ve váš prospěch, o zastavení rozhodne soud, který vás bude o svém rozhodnutí informovat.

Stejně tak, jako žádáte o zastavení celého průběhu exekuce, můžete požádat i o částečné zastavení. K tomu se přistupuje v případě, pokud jste neuhradili celý dluh, ale pouze jeho část.

 

Návrh zastavení exekuce pro nemajetnost

Návrh na zastavení exekuce kvůli nemajetnosti podávají osoby, které nedisponují žádnou nebo finanční částkou či majetkem zanedbatelné hodnoty, jehož zpeněžení nestačí na vyrovnání exekuce a nezaplatí ani část nákladů na její vedení. Zároveň se takový návrh týká osob, které nemají příjmy, z nichž by bylo možné provádět srážky.

 

Návrh na zastavení exekuce může dlužník neboli povinný podat do 15 dnů od okamžiku, kdy se dověděl o důvodu zastavení exekuce, tedy o splacení dluhu apod. Modelové formuláře jsou k nahlédnutí nebo i ke stažení na internetových portálech různých právních poraden.

Jestliže už v minulosti došlo k zastavení exekuce kvůli nemajetnosti dlužníka, je dobré to zmínit v návrhu na zastavení a jako důkaz přiložit usnesení o dřívějším zastavení exekuce.

Naše poselství

Opravdu poctivá nebankovní hypotéka a pomoc s Vaší exekucí. Miroslav Šimanovský

Nechte si zavolat