S námi
o Vaši nemovitost nepřijdete
VOLEJTE HNED
739 030 349
 

Kalkulačka exekuce od 1. 1. 2015

Postihla vás exekuce na plat či mzdu? V následujícím článku si společně vysvětlíme, jak se v roce 2015 částka na exekuci vypočítává. Pro lepší přehled, kalkulačku pro výpočet srážek ze mzdy naleznete na portálu Exekutorské komory České republiky.

Srážky z platu

Exekuční srážky se vždy provádějí pouze z čisté mzdy a dělá se tak na základě dohody o srážkách ze mzdy. Jako čistá mzda se při výpočtu srážky berou i další příjmy, které nahrazují plat dlužníkovi. Hovoříme tedy například o důchodu nebo nemocenské. Srážky se uplatňují i z dohod o pracovní činnosti (nikoliv z dohod o provedení práce).

 

Změny ve výpočtu

Od 1. ledna 2015 se změnila výše nezabavitelné částky, která musí být dlužníkovi zachována z jeho čisté mzdy. Taková částka mu musí být vyplacena i při provedení exekučních srážek. Nezabavitelná částka vyplácená dlužníkovi je odvozena:

 

  • ze životního minima jednotlivce, které je zákonem určeno na částku 3 410 Kč,
  • z normativních nákladů na bydlení jednotlivce v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy a v bytech stanovených pro obec, která má od 50 000 do 99 999 obyvatel. Částka na bydlení je nyní 5 767 Kč.

 

Částku, nad kterou je mzda zabavována bez omezení, činí dohromady životní minimum a uvedené náklady na bydlení. Dostáváme se tedy na sumu 9 177 Kč. Jedna třetina z toho je 3 059 Kč a nezabavitelnou částku na osobu dlužníka tvoří dvě třetiny z vypočítané částky 9 177 Kč. Hovoříme tedy o konečném čísle 6 118 Kč.

 

Pokud dlužník povinně poskytuje výživné na další osobu, vypočítává se na ni 25 % z částky 6 118 Kč, tj. 1 529,50 Kč za každou vyživovanou osobu včetně manžela či manželky. V případě manžela i manželky se tato částka vypočítává i v situaci, kdy mají sami vlastní příjem.

 

Jak se vypočte srážka z platu?

Od čisté mzdy, kterou dlužník za měsíc vydělá, se odečte nezabavitelná částka. Zbytek se rozdělí na třetiny zaokrouhlené na celé koruny. Pokud je však částka po odečtení pořád vyšší než 9 177 Kč, dochází k dělení pouze této částky. Znamená to jednu věc, a to takovou, že výše jedné třetiny z výsledné mzdy po odečtení může dosahovat maximálně 3 059 Kč. Zde je ovšem nutné podotknout, že není na místě radovat se z toho, že čím více vyděláváte, tím více vám zůstane. Případný zbytek platu nad hranicí 9 177 Kč se totiž považuje za část mzdy, která je plně zabavitelná a která se proto využije na úhradu exekuce.

Vypočtené třetiny se následně využijí konkrétním způsobem.

 

  • 1/3 náleží dlužníkovi.
  • 1/3 pokrývá pohledávky věřitelů.
  • 1/3 jde na přednostní pohledávky. Pokud žádnou přednostní pohledávku jako dlužník nesplácíte, tato třetina zůstává rovněž vám.

 

Tento návod na výpočet je spíše orientační, nedělejte z něj žádné závazné závěry. Výše nezabavitelné částky je vždy pevně stanovena až exekutorským úřadem.

Naše poselství

Opravdu poctivá nebankovní hypotéka a pomoc s Vaší exekucí. Miroslav Šimanovský

Nechte si zavolat