S námi
o Vaši nemovitost nepřijdete
VOLEJTE HNED
739 030 349
 

Exekuce: Srážky ze mzdy

Exekuce se může projevovat různými způsoby. Nejčastějšími případy jsou však exekuce na movitý či nemovitý majetek a exekuce na plat. Následující článek pojednává o druhém případě, o exekuci na plat. Poskytne informace o tom, co to je exekuce na plat a jakým způsobem se strhává.

Exekuce na plat je nejčastější a nejoblíbenější z toho důvodu, že patří mezi nejsnadnější. Exekutorům stačí prokázat oprávněnost svých požadavků zaměstnavateli dlužníka a dohodnout se s ním na srážkách ze mzdy k uhrazení závazků vůči věřiteli.

 

Postup při provádění srážek ze mzdy

Srážky se provádí z čisté mzdy a jejich výše se liší u běžných a přednostních pohledávek. K přednostním pohledávkám patří např. pohledávky na výživném, vůči státu a náhrady škod způsobených úmyslnými trestnými činy. Od mzdy se odečtou zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvky na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro dlužníka. Srážky se provádějí rovněž z dalších příjmů, které dlužníkovi nahrazují výdělek za práci. Myslí se tím důchody, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, stipendia poskytovaná školami atd.

 

Další příjmy

Do čisté mzdy se navíc započítávají čisté odměny za vedlejší činnost, tzn. z dalších souběžných pracovních poměrů, včetně dohod o pracovní činnosti. Nepočítají se však částky, které poskytují zaměstnanci jako náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem (cestovní náhrady, náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce apod.).

 

Výpočet základní nezabavitelné částky

Základní nezabavitelná částka nesmí být podle nařízení vlády dlužníkovi sražena. Výše nezabavitelné částky se stanoví příslušným procentem z částky životního minima jednotlivce a z částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Tím dochází k automatické změně základní nezabavitelné částky vždy při zvýšení životního minima. Nezabavitelnou částku lze spočítat velmi jednoduše za pomoci kalkulačky srážek ze mzdy, která je k dispozici např. na internetovém portálu Exekutorské komory České republiky.

 

Strhávání peněz zaměstnavatelem

Zaměstnavatel obdrží od exekutorského úřadu exekuční příkaz na přiznání pohledávky ze mzdy. Od tohoto okamžiku je povinen svému zaměstnanci srážet vypočtenou částku z jeho platu. V praxi lze najít i případy, kdy raději zaměstnavatel rozváže s dlužníkem pracovní vztah, protože je to pro něj práce navíc a protože si s výpočtem mnohdy neví rady.

Pokud se stane, že zaměstnavatel neumí vypočítat částku, kterou musí srážet, může se obrátit na exekutorský úřad. Ten mu po sdělení potřebných informací oznámí, jakou sumu je povinen zaměstnanci ze mzdy srazit.

Přesná částka, kolik má tedy zaměstnavatel svému zaměstnanci srážet, stanovena není. Je totiž závislá na výši příjmů. A platí pravidlo, že čím vyšší plat, tím vyšší srážka ze mzdy.

 

 

Naše poselství

Opravdu poctivá nebankovní hypotéka a pomoc s Vaší exekucí. Miroslav Šimanovský

Nechte si zavolat