S námi
o Vaši nemovitost nepřijdete
VOLEJTE HNED
739 030 349
 

Exekuce na plat

Hrozí vám exekuce na plat či mzdu? Nevíte, co vás přesně čeká? V následujícím článku uvedeme na pravou míru, co to je exekuce na plat, v jakých případech se nařizuje a také jak se vypočítává.

 

Co je exekuce na plat?

Exekuce na plat znamená splácení přesně vypočítaných částek zaměstnavatelem. Tato částka se následně přeposílá exekutorskému úřadu k mazání dlužné částky dlužníka. Neznamená to, že zaměstnanec nedostane žádný plat. Jde však o to, že získá pouze její část. Zaměstnavatel převezme exekuční příkaz na odvádění pohledávky ze mzdy a od chvíle převzetí je povinen strhávat danou částku. Exekuční příkaz na přikázání pohledávky ze mzdy se zasílá zaměstnavateli, dlužníkovi a věřiteli. To znamená, že všichni účastníci musí být o průběhu informováni.

 

Výše exekuce

Výše částky je vypočítána podle občanského soudního řádu. Žádost o výpočet může rovněž podat exekutorský řád. Zpravidla se částka vypočítává z čisté mzdy neplatiče a dosahuje jedné její třetiny. Pokud se jedná o přednostní pohledávku, tato sražená částka podléhá účtování ve výši dvou třetin z čisté mzdy.

Abyste měli přehled, pro jednoduchý výpočet srážky ze mzdy lze použít informativní kalkulačku. Ta je volně k dispozici na portálu Exekutorské komory České republiky. Stejně tak tam naleznete vysvětlení výpočtu.

Pracovník exekučního úřadu navrhne částku, která by byla vhodná ke splácení exekuce. Dlužník má možnost s navrženou sumou souhlasit. V takovém případě může dojít ke zrušení exekučního příkazu. Dlužník by pak navrženou částku odváděl sám, na základě vlastní vůle. Zaměstnavatel neodvádí srážky ze mzdy. Pokud však dojde k jakémukoliv porušení, exekutor většinou bez výjimky blokuje plat i další majetek dlužníka.

 

Kdo podává návrh na exekuci?

Exekuce na plat je velký zásah do osobního života člověka. Proto jsou to podle exekučního řádu pouze tři instance, která mají právo na nařízení exekuce na plat. Jedná se o konkrétního exekutora, o finanční úřad a o soud. Exekutor zapsaný v Exekutorské komoře České republiky není vázán místní příslušností. To znamená, že exekuci může vyhlásit např. úřad v Liberci na dlužníka pracujícího v Opavě.

Exekutor nepracuje pod státním úřadem. Je to fyzická osoba, která podniká na základě zvláštního povolení. Musí být sdružen v Exekutorské komoře a má propůjčené razítko se státním znakem.

 

Exekuce na plat manžela či manželky

Rok 2015 je doba, kdy dluhy spadající do společného jmění manželů je možné řešit postižením mzdy manžela dlužníka. Stejně tak jako u dlužníka samotného. O dluzích svého partnera se druhý může dovědět až tehdy, kdy mu budou sráženy splátky ze mzdy na vyplacení exekuce. V takovém případě by měli manželé dlužníků počítat s tím, že jim možná zbyde jen nezabavitelná část mzdy.

 

Délka trvání exekuce

Exekuce na mzdu není nijak časově ohraničená. Vždy je daný její počátek a konec, průběh se však může měnit. Jak už jsme uvedli, srážky z platu začínají okamžikem převzetí exekučního příkazu. K ukončení exekuce dochází nejčastěji po oznámení exekutorským úřadem, že pohledávky již byly vymoženy a tím došlo ke skončení exekuce. Dalším důvodem ukončení může být samotné rozhodnutí exekutora nebo situace, kdy nelze exekuční příkaz provést.

Naše poselství

Opravdu poctivá nebankovní hypotéka a pomoc s Vaší exekucí. Miroslav Šimanovský

Nechte si zavolat