S námi
o Vaši nemovitost nepřijdete
VOLEJTE HNED
739 030 349
 

Exekuce na důchod

Zadluženost není v současnosti nic neobvyklého. Je ale překvapivé, že se do exekucí a dluhů dostává stále více důchodců. Podle České správy sociálního zabezpečení není výjimkou, že na jednoho důchodce jsou nařízeny klidně i dva exekuční příkazy. U velkého počtu důchodců je evidován exekuční titul, ale exekuční srážka nemůže být nařízena z toho důvodu, že jejich nízký důchod nedosahuje zabavitelné výše.

V těchto případech však dluh důchodcům nezaniká. Pokud své závazky neuhradí jiným způsobem, výkon rozhodnutí se eviduje až do doby, kdy se částka důchodu zvýší nebo kdy se počet vyživovaných osob u důchodce změní tak, že bude možné nařídit srážku.

 

Srážky ze všech důchodů

Exekuční srážky provádí Česká správa sociálního zabezpečení ze všech druhů důchodů, tedy ze starobních, pozůstalostních nebo vdovských a stranou nezůstávají ani důchody invalidní a sirotčí (v případě mladých lidí). Týkají se i jiných příjmů, pokud jde např. o pracujícího důchodce a jeho mzdu. Člověku, na kterého je exekuce uvalena a kterému jsou strhávány srážky, musí zůstat základní částka nutná pro žití a pro případnou vyživovací schopnost na děti, tzv. nezabavitelná částka. Srážka z důchodu se provádí na základě soudního rozhodnutí. Pokud existují nějaké námitky proti vedení exekuce, je potřeba se obrátit na soud, pověřeného exekutora nebo věřitele. Okresní správa sociálního zabezpečení nemá v tomto směru pravomoci.

Z jednorázových dávek a příspěvků na bydlení vám nemohou být prováděny srážky. Na ostatní opakující se dávky vám správa sociálního zabezpečení může sáhnout, ale opět jen do té výše, aby vám zůstalo nezabavitelné minimum.

 

Jak se nedostat do exekuce?

Každý nejlépe sám ví, jak se před dluhy a závazky chránit. Občas se ale stane, že do nich člověk spadne, než se naděje. Přesto vám přinášíme několik málo rad, kterých je dobré si při slovíčku ´exekuce´ vybavit.

 

  • První a poměrně zásadní rada zní: Nechoďte na nejrůznější reklamní a předváděcí akce. Prodejní akce jsou častou příčinou finančních potíží důchodců. Ve většině případů narazíte na prodejce, kteří pod skořápkou příjemného jednání schovávají necitlivého člověka ženoucího se za ziskem a kteří se vás snaží dotlačit k obchodu, který je pro vás jednoznačně nevýhodný. Pokud podceňujete sílu své vůle, vždycky o takové akci řekněte své rodině nebo přátelům, více lidí odolává snáze.
  • Zkuste zastavit problém hned v začátku. Zjistěte si, jestli nemůžete zboží nebo službu ještě vrátit. Podle zákona lze totiž písemně bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů.
  • Pokuste se o svoji obranu. V nejlepším případě se obraťte na advokáta, aby vyhodnotil podmínky smlouvy. Odborník vám poradí nejlépe, jestli máte šanci s odstoupením uspět. Poradí vám, zda smlouva nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, zda je srozumitelná apod. Můžete se bránit u soudu ještě před začátkem exekuce.
  • Obraťte se na svou rodinu a požádejte je o pomoc. Blízcí vám pomohou s uhrazením dluhu dříve, než se vyšplhá do velkých částek. Domluvte se s nimi předem na splátkách a věřte, že vás příbuzní nenechají na holičkách.

 

A obecná rada pro všechny? Naučte se říkat ne a trvejte na svém stanovisku. Nenechte sebou manipulovat. Nepodepisujte nic, čemu nerozumíte a raději se nejdříve poraďte s někým, komu věříte. Nevěřte nikomu, kdo na vás tlačí, že rozhodnout se musíte hned, jinak nabídka nebude platit. Vždycky máte nárok na čas na rozmyšlenou. A co především, vždycky máte nárok na odmítnutí, aniž byste někomu museli vysvětlovat, proč produkt nebo službu nechcete.

Naše poselství

Opravdu poctivá nebankovní hypotéka a pomoc s Vaší exekucí. Miroslav Šimanovský

Nechte si zavolat