S námi
o Vaši nemovitost nepřijdete
VOLEJTE HNED
739 030 349
 

Exekuce a oddlužení

Moderní doba je poměrně bohatá na zadluženost a splácení. Půjčování peněz je prezentováno jako něco pozitivního, něco, co vám vyřeší všechny problémy. Opravdu? Málokdo si uvědomí, že jakmile si půjčí jednou, z vyrovnávání dluhů se pak nemusí dostat celkem dlouhou dobu. Neřešené dluhy se pak stávají příčinou exekucí a osobních bankrotů. Z dosud krásného života plného radostí se rázem stane pouhá existence doprovázená starostmi.

V důsledku zadlužení člověk žádá o povolení oddlužení, bez něhož by se asi jen těžko stavěl zpátky na vlastní nohy. A ačkoliv jsou témata jako exekuce, osobní bankrot a oddlužení předmětem častých diskuzí, věřte, že ne všichni se v nich opravdu vyznají. Pojďme se společně podívat na to, že exekuce není osobní bankrot a co s nimi má společného oddlužení.

 

Na úvod je dobré podotknout, že osobní bankrot může soud povolit i v případech, kdy je dlužník v exekuci. Pokud však soud povolí dlužníkovi oddlužení, exekuce se již neprovádí. To neznamená, že ji soud nemůže zahájit nebo že nemohou být vydávány exekuční příkazy ke srážkám ze mzdy nebo zablokování účtu.

 

Oddlužení

Oddlužení není institutem, který by náležel soudním exekutorům. Je to věc insolvence, která spadá pod pravomoci soudů. Jednou z možností řešení úpadku je osobní bankrot. Oddlužení se děje prostřednictvím splátkového kalendáře nebo také formou zpeněžení majetku v dražbě. Je to proces, který nastává, když majetek a příjmy dlužníka nestačí k tomu, aby v budoucnu dostál svých závazků. Jakmile soud povolí oddlužení, dluh už dále nenarůstá.

 

Podmínka pro oddlužení

Zásadním požadavkem k tomu, aby bylo oddlužení schváleno, je původ dluhů z jiné než podnikatelské činnosti. Po zpeněžení majetku dlužníka musí být uhrazeno nejméně 30 % z každého dluhu. Druhou možností je, že dlužník musí zaplatit splátkami alespoň 30 % pohledávek do 5 let. Jakmile nedojde ani k jednomu, vyhlašuje se konkurz na dlužníkův majetek. V tom případě dojde k celému jeho zpeněžení.

 

Oddlužení v souvislosti s exekucí

Podstata oddlužení spočívá v tom, že dlužník žádá o ochranu před věřiteli a exekutory výměnou za to, že jim bude jejich pohledávky splácet. Hlavní souvislost exekuce a oddlužení spočívá v tom, co jsme zmínili už v předchozích odstavcích. Pokud je dlužník v exekuci a je mu povoleno oddlužení, probíhající exekuce se zastavují a již nesmí být nařízeny žádné nové. Nesmí tedy být jakkoliv nakládáno s majetkem dlužníka a to se týká i srážek ze mzdy.

A pokud se stane, že vám mzdová účetní vašeho zaměstnavatele stále odečítá srážky na exekuci, měli byste se neprodleně ozvat nebo požádat o pomoc svého specialistu na oddlužení. Po předložení Usnesení o zahájení insolvenčního řízení by pak srážky neměly dále pokračovat.

 

Naše poselství

Opravdu poctivá nebankovní hypotéka a pomoc s Vaší exekucí. Miroslav Šimanovský

Nechte si zavolat